XİDMƏTLƏR

BİZNES PLAN TƏRTİBİ ÜZRƏ
FƏRDİ SEMİNAR TƏŞKİLİ

Sizin istəyiniz, şirkət və biznesinizin fəaliyyət sahəsinə və məlumatlarına əsasən, konkret müəssisə və təsərrüfatlar üçün, fərdi olaraq və ya rəhbərin seçdiyi hər hansı bir istiqamətdə biznes plan tərtibi üçün praktiki olaraq intensiv metodlu öyrətmə-seminarlar keçirilir Seminarda iştirak edən dinləyici gələcəkdə sərbəst olaraq biznes plan tərtib edəcəkdir.
Dərslər skayp vasitəsi ilə məsafəli təşkil edilə də bilər. Seminarın dəvamiyyəti 18 dərs olub hər bir dərs 2 saat davam edir. Sertifikat alan müdavimin müstəqil tərtib etdiyi biznes plana 6 ay təmənnasız məsləhət verilir və kömək edilir. Bu müddət ərzində onun tərtib etdiyi biznes plan ekspertiza edilir.

Ətraflı

NƏALİYYƏTLƏRİMİZ