ASC və QSC-nin dövlət qeydiyyatı

Səhmdar cəmiyyəti anlayışı. Səhmdar cəmiyyəti təsərrüfat fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədilə nizamnamə fondunu səhm buraxmaq yolu ilə formalaşdıran fiziki və (və ya) hüquqi şəxslərin könüllü sazişi əsasında yaradılan müəssisədir. . Səhmdar cəmiyyəti qapalı, yaxud açıq tipli səhmdar cəmiyyəti formasında yaradılır. Səhmləri yalnız təsisçilər arasında bölüşdürülən və təsisçilərin əksəriyyətinin razılığı ilə özgəninkiləşdirilə bilən cəmiyyət qapalı tipli səhmdar […]

Azərbaycanda Bank Olmayan Kredit Təşkilatının qeydiyyatı və lisenziyasının alınması

İnkişaf edən maliyyə-iqtisadi münasibətlər şəraitində ölkədə banklarla yanaşı, bank olmayan kredit təşkilatları da fəaliyyət göstərir. Bank olmayan kredit təşkilatlarının fəaliyyəti “Bank olmayan kredit təşkilatları”  haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə tənzimlənir. Bank olmayan kredit təşkilatı xüsusi razılıq (lisenziya) əsasında kreditlərin verilməsi və Qanunla nəzərdə tutulmuş digər fəaliyyət növlərini həyata keçirən ixtisaslaşmış kredit təşkilatıdır. Bank olmayan kredit […]

Sahibkar komandanın motivasiyasını yüksəltmək üçün nə edə bilər?

İstənilən sahibkar mehriban komanda və məsuliyyətli, vicdanlı və məqsədyönlü işçilər arzusundadır, onların sayəsində şirkət çiçəklənəcək, getdikcə daha çox uğur qazanacaq. Motivasiya insanları hərəkətə keçirməyə və məqsədlərinə çatmağa təşviq edən bir üsuldur. Onları çox işləməyə sövq edən və uğura sövq edən bir vasitədir. Deyə bilərik ki, motivasiya insan davranışının bir çox aspektlərini formalaşdıran və müəyyən hərəkətlərin […]