Treninq – Biznes plan

Praktiki təlim və investisiyaların maliyyələşdirilməsi Biznes-planlaşdırma   Biznes Planlaşdırma nədir? Təlim proqramının xülasəsi Hədəf auditoriyası Təlim nəticələri Sertifikat   Biznes-Planlaşdırma nədir? İş planlaması, müəssisənin səmərəli idarə olunmasına və gələcəkdə uğurlu fəaliyyətinin təmin edilməsinə kömək edən Biznes planının tərtib edilməsidir. İş planı iki məqsəd üçün hazırlanmışdır. Bunlar xarici və daxili məqsədlərdir. Xarici əsaslı əsaslandırılmalı olan əlavə […]