Şirkət qeydiyyatı

Müəllifdən

Şirkətlər də canlıdırlar, onlar insanlar kimi doğulur, adları qoyulur, yaşayır yaradır, sevinir və kədərlənir, təsisci-sahibinə (valideynlərinə) sevinc və xeyir gətirir, sahibkarlıq edir, “bala” müəssisələr yaradır, holding olaraq bir ailədə birləşir, nəsildən-nəslə keçir və əfsuslar olsun ki, bəziləri fəaliyyətlərini dayandırırlar. SME həyati sisliləsi boyunca, ona etibar edən şirkətlərə uzun ömür arzulamış, kiçik və güclü şirkətlərə keyfiyyətli xidmət göstərməkdən məmnun olmuşdur.Məsləhət şirkətinə etibar edən və onun nəaliyyətlərində payı olan sahibkarlara minnətdarıq!

İqtisad elmləri doktoru, hüquqşünas

Namazov İlqar Əli oğlu

ŞİRKƏT TƏSİSİ VƏ QEYDİYATI ÜZRƏ XİDMƏTLƏR

SME mütəxəssisləri tərəfindən yaratmaq istədiyiniz şirkətinizin bütün təsis sənədləri hazırlanır. Sizin və ya Bizim mütəxəssis sahibkarlıq subyektini “vahid pəncərə”də dövlət qeydiyyatından keçirir.

SME vasitəsi ilə qeydiyyatdan keçən şirkətlərə həmişə Sizə təmənnasız məsləhətlər və nümunələr (əmrlərin və ştatlar cədvəlinin nümunəsi,kargüzarlığın aparılma qaydaları, ilkin olaraq təşkil ediləsi və alınası kiçik dəyərli əmlaklar siyahısı və s.) verilir və yollar görsədilir. Bunula Sizinlə mütəmadi olaraq işgüzar əlaqə yaradılır. Hər zamanə hər bir sahibkarlıq sahəsində Sorğunuza cavab verilir. Hesabat vaxtları haqqında hər rübün axırında şirkətinizə mesaj göndərilir, dövri olaraq təmənnasız məsləhətlər verilir (elekron poctla və ya telefonla).

Şirkət təsisini və qeydiyyatının SME-yə etibar edin!

SME ŞİRKƏTİ HƏMÇİNİN İSTƏNİLƏN OFFŞOR ZONALARDA ŞİRKƏT QEYDİYYATINI TƏŞKİL EDİR

Offşor (ingiliscədən “offshore” – “sahilsiz”, “sərhədsiz”) deməkdir. Offşor şirkətləri əsasən xarici vətəndaşlara (təsisçi anonim saxlanılır) məxsus olur. Offşorda qeydiyyatdan keçirilmiş şirkətləri bir çox ölkələr qismən və ya təmami ilə vergidən azad edirlər:

1. Offşor şirkətlərə nisbətən kiçik vergi qoyan ölkələr.

2. Offşor şirkətləri hər-hansı vergidən təmami ilə azad edən ölkələr (bu halda şirkət qeydiyyat ölkəsinin hökumətinə vergisiz sahibkarlıq və ya investisiya fəaliyyəti ilə məşqul olmaq üçün təsbit edilmiş rüsum ödəməlidir).

Ofşor zonaları və ölkələri bilmək, istəyiniz offşorlarda qeydiyyatdan keçən şirkət yaratmaq istəyirsinizsə, SME-yə müraciət edin.

MMC VƏ DİGƏR TƏŞKİLATİ-HÜQUQİ FORMALI ŞİRKƏTLƏRİN QEYDİYYATI - YADDAŞ

Ətraflı

MMC VƏ DİGƏR TƏŞKİLATİ-HÜQUQİ FORMALI ŞİRKƏTLƏRİN QEYDİYYATI - YADDAŞ

Ətraflı

MMC VƏ DİGƏR TƏŞKİLATİ-HÜQUQİ FORMALI ŞİRKƏTLƏRİN QEYDİYYATI - YADDAŞ

Ətraflı