Şirkət təsisi və qeydiyyatı

SME mütəxəssisləri tərəfindən şirkətin bütün təsis sənədləri hazırlanır və 3 gün ərzində dövlət qeydiyyatından keçirilir. Möhür düzəldilməsinə, bankda hesab açılmasına və hesabatlar verilməsinə kömək edilir.

SME mütəxəssisləri tərəfindən şirkətin bütün təsis sənədləri hazırlanır və 3 gün ərzində dövlət qeydiyyatından keçirilir. Möhür düzəldilməsinə, bankda hesab açılmasına və hesabatlar verilməsinə kömək edilir.